Образование

Курс за Водачи на Електрокари и Мотокари. В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД провеждаме курсове за работа с Електрокари и Мотокари в предприятията. На участвалите в обучението издаваме Свидетелство за правоспособност за работа с електрокари и мотокари валидно за ЕС. Пловдив
Лице за контакти : ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД

Телефон за контакти :  0888/406-661

E-mail за контакти :  office@emiry.bg