Образование

Курс по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ до и над 1000 V. В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД на основание Лицензия №2015121209 провеждаме първоначално и периодично обучение за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V. Издаваме Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност за срок от 2 /две/ години Пловдив
Лице за контакти : ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД

Телефон за контакти :  0888/406-661

E-mail за контакти :  office@emiry.bg