Образование

Курс по ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ до и над 1000 V.
В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД на основание Лицензия №2015121209 провеждаме първоначално и периодично обучение за придобиване, потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V.
Издаваме Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност за срок от 2 /две/ години

Пловдив