Образование

Курс за “ОГНЯРИ“ В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД, стартираме следващ курс на обучение за правоспособност по професията МАШИНИСТ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ. На участвалите в обучението издаваме Свидетелство за правоспособност по професията “МАШИНИСТ на котли с високо налягане“. Пловдив
Лице за контакти : ЦПО “ЕМИРИ“ ЕООД

Телефон за контакти :  0888/406-661

E-mail за контакти :  office@emiry.bg