Образование

Курс за “ОГНЯРИ“
В Център за професионално обучение “ЕМИРИ“ ЕООД, стартираме следващ курс на обучение за правоспособност по професията МАШИНИСТ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ.
На участвалите в обучението издаваме Свидетелство за правоспособност по професията “МАШИНИСТ на котли с високо налягане“.
Пловдив